25.07.2020
Εκπαιδευτικό σεμινάριο εργαζομένων

H KLS KOUVIDIS Logistics διεξήγαγε το πρώτο εκπαιδευτικό σεμινάριο των εργαζομένων της πάνω σε θέματα ασφαλούς οδήγησης και μεταφοράς εμπορευμάτων, υπεύθυνης διαχείρισης στόλου και ορθής εκτέλεσης των απαραίτητων διαδικασιών βάσει των προτύπων ISO 9001 & ISO 39001.

Πιο συγκεκριμένα, αφού παρουσιάστηκαν σε όλους τους εργαζόμενους η αποστολή, το όραμα και οι αξίες της νεοσύστατης εταιρίας, οι οδηγοί της ενημερώθηκαν εκτενώς από τον κ. Γ. Μακράκη (τεχνικό της αντιπροσωπείας της MERCEDES BENZ), ως προς τον τρόπο λειτουργίας και διεξαγωγής ελέγχων στα φορτηγά οχήματα της εταιρίας.

Εν συνεχεία, ο κ. Ν. Γουρτζελίδης από την εταιρία Quality & Safety Ltd), η οποία ειδικεύεται στα συστήματα ασφαλούς οδήγησης, πραγματοποίησε πολύωρη εκπαίδευση πάνω σε θέματα αμυντικής οδήγησης βαρέων οχημάτων.

Τέλος, όλοι οι εργαζόμενοι ενημερώθηκαν σχετικά με την ορθή εκτέλεση των διαδικασιών που αφορούν το εκάστοτε τμήμα, όπως αυτές προβλέπονται από τα Διεθνή Πρότυπα ISO 9001 & ISO 39001, με τα οποία πρόσφατα πιστοποιήθηκε η KLS KOUVIDIS Logistics από τον αναγνωρισμένο φορέα BUREAU VERITAS.