ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Τυποποιούμε τις διαδικασίες μας για την απαράμιλλη εμπειρία υψηλών υπηρεσιών

Εφαρμόζουμε συστήματα διαχείρισης για την Ποιότητα και Ασφάλεια των μεταφορών μας σύμφωνα με τα πιο σύγχρονα βιομηχανικά πρότυπα στη διεθνή αγορά (ISO 9001 και ISO 39001) τα οποία αποτελούν καθημερινά εργαλεία για την εύρυθμη λειτουργία της εταιρίας μας.

Επενδύουμε σε ανθρώπους έμπειρους, επαγγελματίες, κινητοποιημένους και με υψηλό αίσθημα ευθύνης που μέσα από συνεχείς εκπαιδεύσεις είναι σε θέση να προσφέρουν υπηρεσίες απαράμιλλης ποιότητας.