03.08.2020
Πιστοποιήσεις για τα Σ.Δ. ISO 39001 & ISO 9001

Έχοντας ως βασικό άξονα την αξία της ασφάλειας στις μεταφορές, το περιβάλλον και τον άνθρωπο, η KLS KOUVIDIS Logistics υιοθέτησε από την πρώτη στιγμή της λειτουργίας της, τις αρχές των διεθνών προτύπων ISO 39001:2012 και ISO 9001:2015 για την ανάπτυξη μια ολοκληρωμένης πολιτικής οδικής ασφάλειας και τη διασφάλιση υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στις καθημερινές της μεταφορές.

Το διεθνές Πρότυπο ISO 39001:2012 εστιάζει στην εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης που βασίζεται σε μια σειρά ενεργειών που έχουν στόχο την ασφάλεια των εργαζομένων, του οδικού δικτύου και των εμπορευμάτων.

Το διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2008 υιοθετείται μέσα από ένα σύστημα διαχείρισης που εφαρμόζει η εταιρία και εστιάζει στην πολιτική ποιότητας των διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη διεκπεραίωση των καθημερινών μεταφορών.

Η πιστοποίηση των παραπάνω Συστημάτων Διαχείρισης πραγματοποιήθηκε υπό το πρίσμα του διεθνώς αναγνωρισμένου φορέα πιστοποίησης BUREAU VERITAS, που αποτελεί έναν από τους πλέον έγκριτους φορείς πιστοποίησης σε διεθνές επίπεδο.